Khetha Indlela To Cannabis Strain

Ukuba umtsha kwihlabathi lecanabis uyakuva ugqithiselwe ngamandla ngamandla okutsaleka ngamandla. Ukuba sowukhe watyelela impikiswano, uyakuyibona imithwalo yemimoya kumboniso hayi nofifi apho izakuqala khona. Kule nkokhelo siza kukufundisa malunga nokwahluka koxinzelelo olunye komnye kwaye ungakhetha kanjani enye eyiyo kuwe.

Ithini I-Cannabis Strain?

Kukholelwa ekubeni cannabis owasukela embindini Weasiya. Nangona kunjalo, kwiminyaka engamawaka eminyaka isityalo esihamba emhlabeni wonke apho sasityalwe khona, savunwa savunwa ziinkcubeko ezininzi. Ngokuhamba kwexesha, izityalo zamkela imeko-bume zazo ezintsha zangaphantsi kwenkqubo yendaleko ekhokelela kwiimpawu ezahluka-hlukileyo zenyama nezamachiza. Namhlanje, ezi zaziwa ngokuba kukutsaleka komhlaba.

Ngelixesha abantu baqalisa ukulinga ngobunzima bomhlaba. Zaziwuwela amaqela ahluka-hlukileyo ezityalo ezingamadoda namabhinqa, nto leyo eyakhokelela ekudalweni koxinzelelo olutsha. Le nkqubo iqhubekekile kule mini, kwaye ithetha ukuba kukho uluhlu olukhula lotyalo cannabis olukhona, nganye kuxinzelelo olwahlukileyo.

Imbali yakutshanjei cannabis ikhulisiwe efihlakeleyo kuba yayingekho mthethweni. Isityalo asinakukhuliswa saze sifundwe ngendlela enye njengezinye izityalo, oko kuthetha ukuba asibhalwanga ngokucacileyo ze sichazwe. Noxa kunjalo, oku kutshintsha ngokukhawuleza kumazwe amaninzi okulawula ubuncinci bonyango lwenkanabis ukuba akunakwenzeka i cannabis yokuzonwabisa.

Ahlukanisa njani Noxinzelelo?

Kukho inani leziqalelo ezidibanisa ukwenza uxinzelelo, kwaye kukho ulwahlulo olukhulu phakathi kwezi ziqalelo.

Iziqulatho Ze-Cannabinoid:

I-Cannabis iqulethe inani lee-cannabinoids ezahlukeneyo. Ezi ngamakhemikhali ezinxibelelana nenkqubo ye-endocannabinoid yomzimba ukuvelisa iintlobo ezohlukileyo zeemiphumo. Inkangeleko ye-cannabinoid yokutsalwa kubalulekileukuqonda iziphumo zoxinzelelo. I-THC KUNYE NE-cbd okwangoku ii-cannabinoids ezimbini ezidumileyo, kodwa kukho into enkulu kuphando olwenziwa kwezinye. Uxinzelelo abaneqondo eliphezulu LE-THC kunye nabancinane okanye akukho BBD ngabo baya kukuphakama ngeli lixa ukutsaleka okuphezulu KWI-CBD kodwa kuya kuphantsi KWI-THC kuya kukushiya uphambili.

Isiqulatho Se-Terpene:

Iiterpenes ziyafunyanwa kwizityalo ezininzi. Yintoni ebangela ukuba indlela ehlala ngayo le nyosi ibe ngowona mzekelo wokwenza iirobhothi ezibhabhayo. Nangona kunjalo, kukho ubungqina obukhulayo bokokuba zikwadlala indima ekufumaniseni iziphumo ezinomzimba nengqondo. Kukho i-terpenes ezahlukahlukeneyo eziyi-200 ezifunyenwe kwinkanunu kunye namaqondo emigangatho nganye ahluka-hlukeneyo ukusuka kuxinzelelo ukuya kuxinzelelo. Yiloo nto uxinzelelo ngalunye lunefuthe layo, ivumba kunye neziphumo.

Ubume bemeko yendawoUmahluko:

Ziliqela iintlobo ezahluka-hlukileyo eziya kuchaphazela ukukhula kwesityalo senkanunu, njengesondlo emhlabeni. Oku kungenza amaqondo ahluka-hlukileyo eeterpenes ne cannabinoids, oku kuthetha ukuba i-cannabis ikhule kwiindawo ezahlukeneyo ibe neziphumo ezahlukeneyo.

India, Usativa And Hybrid

Ukuba ngaba wachitha kangangemizuzu embalwa ujonge uxinzelelo lwenkanabis olwahlukileyo kungenzeka ukuba uwela ngokunqamleza amagama abonisa ukuba i-sativa kunye ne-hybrid. Ixesha elide ezi yayiziindidi ezingundoqo apho cannabis itsaleka khona. Kananjalo, le yaba yindlela embi enendawo encinane kakhulu yenzululwazi.

Kwakholelwa ekubeni uxinzelelo lwesativa lwanikezela okuphezulu okwaphakamisayo necerebral, india zanikezela zizinto ezithathekayo zilele,ihybrid zakubangela ukudityaniswa kwezimbini. Kodwa ke, le yimeko elula.

Iyinyani into yokuba amagama angasetyenziswa ukuchaza iimpawu zomzimba nezakhiwo zezityalo zenkanunu engancedwa zizikhula kodwa awayi kuthetha kubasebenzisi abaninzi. Ngoko ke, xa ukhetha uxinzelelo, ngaphandle kokuba uceba ukuyikhula, akuyomfuneko ukukhathazeka ngale mimiselo.

Indlela Ukukhetha Uxinzelelo

Xa ukhetha utsalo lwecannabis ukuzama, kukho inani lezinto ekufuneka uziqwalasele:

Uhlobo Lobumnandi:

Njengoko kuchaziwe, iprofayili ye-terpene yoxinzelelo iya kubonisa iintyatyambo kunye ne-aromas. Abanye baneflavours ezikhulu kakhulu ngeli lixa abanye bangathandabuzeki. Ungajonga uxinzelelo oludambisa incasa ethileokanye nivumba ukuba unqwenela okanye ufuna ukufumana uxinzelelo oluncinci kakhulu.

Iziphumo:

Eyona nto ibalulekileyo xa ukhetha uxinzelelo lwenkanunu lungaba neziphumo zayo. Noxa, wonke umntu uphendula cannabis ngokwahlukileyo kwaye akukho siqinisekiso sokokuba utsalo oluthile luyakunikezela ngesiphumo esithile. Noxa kunjalo, unoku injongo yoxinzelelo lwengqondo olune-cannabinoid neterpene ezibangela iziphumo onazo emva koku. Umzekelo, ukuba ufuna isiphumo esisibukhali kakhulu kufuneka ukhangele uxinzelelo oluphezulu KWITHC. Ukuba ufuna into ephumlayo, ungafuna ukujonga uxinzelelo oluphezulu lwelinalool, i-terpene ekholelwa ukuba neempawu zokunceda uxinzelelo lwengqondo.

Potency:

Ezinye iintsinga ze cannabis zinokuba kude kakhulu kunokoezinye. Umgangatho WETHC udla ngokuba sisibonisi esingcono sokutsaleka. Noxa kunjalo, I-CBD inokuzidodobalisa iziphumo ZETHC, ngoko ke kuya kufuneka uzijongisise zombini ezi zinto. Ukuba ngaba ungumtsha kwi-cannabis, kubhetele ukuqala ngokutsalwa ngamandla ze usebenze ngendlela yakho.

Indlela Yokukhula:

Abanye abantu bangasebenzisa i cannabis ekhuliswe ngaphakathi okanye ngaphandle. Kukho ingxoxo malunga nokuba oku kwenza umahluko, kodwa kukho into onokufuna ukuyijonga xa ukhetha uxinzelelo.

Iinzuzo Zonyango:

Abantu abaninzi basebenzisa i-cannabis ngonyango kodwa asingabo bonke oxinzelelo olukufaneleyo ukusetyenziswa kwezonyango. Iza kuxhomekeka kuhlobo lwenkanabinoid kunye nembonakalo yetropene. Qinisekisa ukuba uthetha nengcali yonyango ukuze ufumanise ukuba iza kuwafumana kusini naukufaniswa kukufanisa. Njengomthetho jikelele, uxinzelelo lwamayeza ludla ngokuba nesiqulatho esiphezulu SE-CBD.

Lwabiwo-mali:

Nanjengayo nayiphina into, kukho utsaleko olunexabiso eliphantsi lwenkanunu nezo zixabisa kakhulu. Xa ubrawuza iintlobo zoxinzelelo alukhathazeki ukuba abo uqala ukhangeleka ngathi babiza ixabiso elikhulu kakhulu, ungaphezulu kunokuba bafumane enye efanelana nohlahlo lwabiwo-mali lwakho.

Uvavanyo Lwaselebhu Lwachaza

Ngoku kufuneka kucace, kukho ezininzi iziphumo ezenza uxinzelelo (amanqanaba enkanbonoid, iterpenes, njl.). Ukuba ngaba ufuna umfanekiso ochanekileyo wento aqulethe ngayo uxinzelelo ngoko ke eyona ndlela yovavanyo kuvavanyo lwaselebhu kuphela.

Xa uthenga i-cannabis ngokommeli womthetho kuya kufuneka uvavanywe iilebhu ngononophelo ukufumana iiprofayili zayo ze-cannabinoid kunye ne-terpene. Iilebhu ziza kuvavanya ukuqinisekisa ukubauxinzelelo aluqulathanga iikhemikhali ezinobungozi, ezifana nemichiza yezidumbu okanye imichiza yomngundo.

Ngoko ke kufuneka utye ilebhu evavanywe kuphela cannabis, kuba kuphela le ndlela unokuqiniseka ukuba iqulethe yaye ikhuselekile.

Nina Pronina

Ukubambisana Strains

Wamkelekile kwi StrainLists.com

Ungama-21 ubuncinane?

Ngokufikelela kule ndawo, uyamkela Imimiselo Yokusebenzisa Kunye Nomgaqo-Nkqubo Wabucala.