I-Sativa yenye yeentlobo ezintathu ezingundoqo zenkanunu efunyenwe kule mihla, kunye ne-india kunye ne-hybrid. Uxinzelelo lwesatava kuthiwa lunamandla, ukuphakamisa necerebral. Ziliqela iintsinga zasesativa cannabis kwaye sizidwelise apha ukuze ukwazi ukufumana kanye into oyifunayo.

Izityalo zesativa ziinwele, zinobude, izityalo ezityebileyo namagqabi aluhlaza kakhulu. Ezi zityalo zingakhula lula ukuba ngaphezulu kweenyawo eziyi12 ubude kwaye zidla ngokufuma kwimo yezulu eshushu. I-sativa cannabis idla ngokufumaneka kwiindawo ezifana Nase-Mpuma Ye-Asia Nasemzantsi Melika. Njengoko kuchaziwe, izityalo zasesatva zidla ngamandla kwaye zinike abantu abaphezulu". Bakholelwa ekubeni luncedo ekujonganeni noxinzelelo okanye nenkxalabo, kwaye abantu abaninzi bayabuyela esativa cannabis batsale ekugxileni nasekukhuthazeni nasekukhuthazeni nasekukhuthazeni. Nanjengoko kunjalo nje, uxinzelelo lwesativa lwecinga ngalolu hlobo loxinzelelo lwasemini oluza kunceda abantu ukuba bagqibezele yonke imisebenzi yabo yemihla ngemihla.

Uxinzelelo lwesativa luneqondo elisezantsi kakhulu LE-CBD namanqanaba aphezulu E-THC. Kubalulekile ukubawazi amanqanaba E-THC xa ukhetha uxinzelelo lwe-sativa njengoko eza kufumanisa ukuba inamandla kangakanani na uxinzelelo. Imiphumela yoxinzelelo ibonakaliswa ngaphezulu kokungathi iyalawulwa okanye i-sativa. Ziyakuphenjelelwa nangolwakhiwo lwamachiza esityalo, indlela yokukhula, nangendlela, umntu. Ngoko ke, xa ufuna i-sativa cannabis, kubalulekile ukukhangela inkcazelo yokubonelelwa ngumkhula kuba iya kunika ingqiqo eninzi kwisiphumo.

Kwakhona ungakhangela ukubona ukuba yeyiphi i-terpenes ikhona koxinzelelo lwe-sativa nanjengoko kukho ubungqina obukhulayo bokokuba kubalulekile. Zininzi i-terpenes ezohlukeneyo ezixhaphakileyo kwi-sativa cannabis, enye yazo inefuthe elahlukileyo.

Wamkelekile kwi StrainLists.com

Ungama-21 ubuncinane?

Ngokufikelela kule ndawo, uyamkela Imimiselo Yokusebenzisa Kunye Nomgaqo-Nkqubo Wabucala.