I-Ocimene Ngakumbi Cannabis Aromatic Cannabis

Iintlobo ezininzi ze-cannabis ziqulethe i-ocimene ye-terpene, kwaye apha unokuzifumana zonke. I-Ocimene ivelisa ivumba elimnandi kunye neentyantyambo zeentyantyambo enkanabhis, kwaye isengeza nesixeko kunye neenkuni eziphantsi kwamanzi. I-Ocimene ayinqabanga kakhulu iterpene enamandla kwinkanunu kodwa ngamanye amaxesha iyeyesibini okanye yesithathu kakhulu egqithileyo.

Ngaphaya kwe-cannabis u-ocimene ufumaneka kwizityalo ezininzi ezinjenge-hop, amaqua, iimangesi, isitili, i-bergamot, i-lavender, i-orchids, ipepile kunye nokunye. Ikwasetyenziswa nakwishishini lokuqhuma imibulelo emnandi yalo, ifloral neengca zemifuno. Kucingelwa ukuba uocimene unganendima ngeendlela zokhuselo zezityalo noncedo lokutshabalalisa izinambuzane.

Kungekuko ukuba kwenziwe uphando oluninzi kwisibonelelo sonyango ese-ocimene. Noxa kunjalo, lukhona uphando olucebisa ukuba lube neempawu ezilwa nokukrala kwaye lunganceda nokunyanga iimpawu zesifo seswekile ngokuthintela ukwanda kwee-enzyme ezithile. Noxa kunjalo, bakhona kancinci nge cannabis, iyakwenza ukuba olu ncedo luvakale.Ngaphaya koko, iocimene yazalwa kunezi zifundo, kunokuba kujoliswe kuzo kufundo ngokwabo.

Wamkelekile kwi StrainLists.com

Ungama-21 ubuncinane?

Ngokufikelela kule ndawo, uyamkela Imimiselo Yokusebenzisa Kunye Nomgaqo-Nkqubo Wabucala.