Afrikaner

Ubunzima Afrikaner

Afrikaner Ngecanabaal kunye nomphathi grower Waldo Bobabini bahlambulukile kwintlekele yasemzantsi afrika. Olu tyando lude luvelisa amanqanaba aphezulu E-THCV ecaleni umxholo we-20% WE-THC ophilileyo. Ine-hemp yevumba emhlabeni, kodwa incasa "lelikhula elimnandi," okanye utsho umlimi. Isativa esicocekileyo, Iafrikaner iphakamisa umzimba ngeenkanuko eziphuthumayo zobomi lo gama igcine ingqondo icacile. Ukusebenzisa le ntsika kumathamo afanelekileyo okuqinisa ukukhuthazeka emzimbeni nokuphakanyiswa kwesimo sengqondo.  

Inkcazelo Yoxinzelelo

Isiphumo:

Ovuyayo

Wamkelekile kwi StrainLists.com

Ungama-21 ubuncinane?

Ngokufikelela kule ndawo, uyamkela Imimiselo Yokusebenzisa Kunye Nomgaqo-Nkqubo Wabucala.